english
STI ElectronicFirmele noastre au hotarit sa puna in centrul activitatii sale calitatea,cu urmatoarele obiective :

Realizarea de produse si servicii,la un nivel tehnic corespunzator prevederilor contractuale si a cererii clientilor,manifestind o preocupare permanenta si exigenta deosebita fata de calitatea acestora.

Proiectarea si realizarea unor produse noi, care sa prezinte interes pentru clienti prin parametrii tehnico-functionali,aspect durata de viata.

Garantarea calitatii produselor si serviciilor contractate,in sensul reducerii la minim a pierderilor datorate unor deficiente,pierderi pe care trebuie sa le suporte clientul.


In acest sens, managementul societatii a hotarat sa documenteze, implementeze si sa certifice un sistem al calitatii conform SR EN ISO 9001, alocind resursele necesare functionarii acestuia. Personalul cu functii de conducere raspunde de implementarea dispozitiilor cuprinse in documentele sistemului calitatii conform responsabilitatii stabilite.

Este asigurat accesul clientilor, al organismelor de inspectie si certificare in sectiile de productie, pentru examinari tehnice de asigurare a calitatii, pentru inspectii, precum si pentru efectuarea supravegherii, conform cererii si indeplinirea cerintelor de calitate.

 


developed by Direct DESiGN