Politica de Management

Misiunea noastra este de a furniza Solutii de Subcontractare Electronica si Produse Electrice comprehensive si fiabile, la costuri rentabile si la nivele de calitate si performanta ce depasesc asteptarile clientilor nostri.

Principii de management

valorile noastre de baza
 • 1

  Servicii orientate spre client
  Scopul nostru este de a oferi valoare clientilor nostri.

 • 2

  Organizare orientata spre angajati
  Succesul nostru este determinat de angajatii nostri.


 • 3

  Integritate
  Transparenta permanenta in desfasurarea activitatilor.

 • 4

  ConsolidareStabilirea unor relatii reciproc avantajoase cu furnizorii si distribuitorii.


 • 5

  Inovatie si evolutie continua
  Parte integranta a companiei noastre.

 • 6

  Cele mai inalte standarde de calitate
  Depasirea asteptarilor clientilor nostri.


 • 7

  Rezultate eficiente
  Asigurarea unei game complete de servicii prin resurse proprii.

 • 8

  Flexibilitate
  Volume mici, complexitate variata, individualizare maxima.

Responsabilitate

Responsabilitatea noastra este fata de clienti, angajati, furnizori, comunitate si mediu. Prin urmare, angajamentul nostru ferm este pentru:


Sustinerea principiilor de management prin:
 • aplicarea principiilor si directivelor din manualul de calitate al companiei
 • asigurarea de faptul ca intregul nostru personal cunoaste si adera la principiile de management

Asigurarea unui mediu de lucru sigur, echitabil, productiv si plin de satisfactii prin:
 • sustinerea drepturilor angajatilor
 • sustinerea principiilor de egalitate si nediscriminare
 • oportunitati de educare, instruire si promovare pentru angajatii nostri
 • protejarea sanatatii, sigurantei si integritatii angajatilor
 • incurajarea comunicarii dintre angajati prin sisteme interne transparente de comunicare

Desfasurarea activitatilor intr-o maniera etica si responsabila, prin:
 • aplicarea principiilor bazate pe corectitudine, loialitate, profesionalism si demnitate

Sprijinirea comunitatii in care ne desfasuram activitatile, prin:
 • asigurarea de oportunitati de angajare locala

Minimizarea impactului activitatilor noastre asupra mediului, prin:
 • asigurarea de faptul ca intregul nostru personal cunoaste si aplica legislatia de protectie a mediului

Incurajarea contractorilor si furnizorilor nostri de a adera la aceleasi principii, prin:
 • consolidarea unor relatii pe termen lung cu contractorii si furnizorii nostri
 • asiugrarea de faptul ca toti contractorii si furnizorii nostri au implementate standardele recunoscute (ISO etc.)

A fi un furnizor responsabil pentru clientii nostri, prin:
 • aplicarea tuturor standardelor si principiilor de siguranta si calitate in productia electronica